"tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?"

Mary Oliver

meer uitleg

Een psychosociaal therapeut, een psychotherapeut, psycholoog, praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), en dan nog een hele rits aan coaches. Wat is het verschil?

Het verschil zit vaak in de opleiding van de persoon die hulp verleent. 
Een psychotherapeut en GZ-psycholoog is opgeleid om ook complexe en specialistische behandelingen te bieden; ze mogen officiële diagnoses stellen en cliënten bijstaan bij wie er sprake is van een onderliggende psychiatrische diagnose.
Een psychosociaal therapeut mag dat niet en zal deze cliënten doorverwijzen.
Op grond van een psychiatrische diagnose (DSM geclassificeerd) wordt de zorg van een psychotherapeut en/of een GZ-psycholoog altijd vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Voor een psychosociaal therapeut geldt dat de zorg gedeeltelijk wordt vergoed, vanuit de aanvullende verzekering.Verschillende soorten therapie

Coaching richt zich op toekomstig gedrag: wat wil ik in de toekomst bereiken en wat moet ik daarvoor doen?
Bij psychosociale therapie kijk je daarnaast naar het aspect: hoe is het gekomen dat ik nu zo denk, voel en handel waardoor ik mijn gewenste doelen niet kan vormgeven? Wanneer zijn bepaalde patronen of gevoelens bijvoorbeeld begonnen? En, wat leeft er in mij?
Bewustwording hiervan ontwikkelt zich tijdens de therapie. De reikwijdte en diepgang van psychosociale therapie beslaat een breder stuk en is meer gericht op het bewerken van duurzame veranderingsprocessen. Het heeft daarom vaak ook meer tijd nodig.

hier wil ik meer van weten

en coaching?

Inspiratie

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Huub oosterhuis

Onze spirituele reis wordt gesymboliseerd door een labyrint. We gaan de reis naar binnen, opzoek naar God. In het midden mag je rusten en zijn bij Hem. In de stilte weet je je geliefd en gekoesterd. Daarna wacht de reis uit het labyrint om de wereld opnieuw te betreden.

Sharon Garlough Brown

‘Er is slechts één kwestie waar mijn hele bestaan van afhangt:
mijzelf te ontdekken door God te ontdekken.
Als ik hem vind, vind ik mijzelf
en als ik mijn echte ik vind, zal ik hem vinden.’

thomas merton 1915-1968

'Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. ' (Joh. 12:24)

Jezus

Jij  bent goed genoeg. God heeft je gemaakt en daarom ben je goed genoeg!

supervisor jaar 1

Van harte welkom!

contact