"tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?"

Mary Oliver

psychosociale therapie

wat is het?

therapie

Psychosociale therapie is laagdrempelige en praktische psychische hulpverlening. De focus ligt hierbij niet alleen op de problemen, maar ook op de manier waarop ze door jou ervaren worden, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe je ermee omgaat.


en de psycholoog dan?

Dit mag je verwachten

Therapie start met een kennismakingsgesprek. Ik bied dit eerste gesprek van ongeveer 30 minuten tot maximaal 1 uur (alleen in Apeldoorn) gratis aan. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en kijken we of het tussen ons klikt. In dit gesprek hoor ik jouw hulpvraag. Of als je geen hulpvraag hebt, maar wel hulp wilt, dan diepen we samen die hulpvraag uit en kijken we naar wat jij nodig hebt en of ik dat kan bieden. 

Na dit eerste gesprek en als we besluiten samen verder te gaan, plannen we een intakegesprek. Na het intakegesprek maak ik een therapieplan. Daarin schrijf ik wat je in het gesprek gedeeld hebt en wat het doel van de therapie voor jou is.

Het therapieplan bespreken we samen en bij een akkoord kan de therapie van start. 
De lengte van het therapietraject is afhankelijk van je hulpvraag.

Evaluatie

Tijdens het therapietraject kijken we regelmatig naar hoe het gaat. Ergens tussen sessie vijf en zeven is er een evaluatiemoment. Zijn we samen op de goede weg, kan er afgerond worden of is er iets anders nodig? Aan het einde van de maand ontvang je een factuur.

Start

Psychosociaal therapeuten vallen als beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In geval van een klacht geeft de NFG gehoor en ondersteuning aan jou als cliënt van mij wanneer je daar behoefte aan hebt. Daarmee geeft de NFG uitvoering aan de Wkkgz, zoals deze wet het voorschrijft. Hoe je dan te werk dient te gaan, kun je hier vinden.

Er is op dit moment geen wachtlijst. 

Hoe werk ik?

Tijdens de gesprekken sta jij en wat jij inbrengt centraal. Dat betekent dat therapie heel persoonlijk is. Jij hebt iets anders nodig dan iemand anders. 

We praten niet alleen, ik maak ook gebruik van verbeeldingsoefeningen, beeldcommunicatie zoals bijvoorbeeld Playmobil en andere soorten oefeningen. 

En wat te denken van een wandeling in de natuur? Beweging en ondertussen een goed gesprek: wetenschappelijk gezien is dit een heel prettige manier van tot inzichten komen. Je komt letterlijk in beweging!

Praktisch

1

kennismaking

Heel welkom om kennis te maken. Tijdens dit gesprek gaat het erom of we een klik ervaren, of er voldoende vertrouwen is om een therapietraject aan te gaan.

2

Therapieplan

Als blijkt dat er bij het kennismaken een voldoende klik is om te starten met therapie, maak ik een therapieplan. We bespreken dat samen en bij een akkoord van jou gaat het therapietraject van start.
Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van verschillende inzichten, theorieën en oefeningen die de psychologie te bieden heeft. Ik probeer daarin zo nauwkeurig mogelijk bij jou aan te sluiten. Therapie is persoonlijk, jij staat centraal.

3

kosten

Individuele sessie: €75,- per uur.  LET OP: vanaf januari 2024 gaat dit naar €80,- per uur.
Individuele sessie 's avonds: €85,- per uur. LET OP: vanaf januari 2024 gaat dit naar €90,- per uur.
Voor een sessie van vijf kwartier of langer worden de kosten naar rato berekend.

Bedragen zijn vrijgesteld van BTW
Psychosociale therapie valt onder de complementaire geneeskunde en wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Klik hier om te zien voor welke vergoeding je bij jouw verzekeringsmaatschappij in aanmerking komt. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig en je betaalt geen eigen risico.

Ben je verzekerd bij Prolife, dan krijg je eveneens vanuit de aanvullende verzekering de sessies vergoed omdat ik in bezit ben van het
Keurmerk Christelijke Zorg.

Van harte welkom!

contact